Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Gemeenten

Gemeenten

Erkennen van Verworven Competenties (EVC) is een instrument waarmee een deelnemer inzicht krijgt in zijn/haar competenties, wat die waard zijn en welke aanvullende scholing nodig kan zijn voor een bepaald beroep of een specifieke baan. Voor a.s. werkgevers biedt een Ervaringscertificaat ook inzicht in competenties en groeimogelijkheden van een potentiële werknemer. EVC-procedures zijn bedoeld voor individuele deelnemers en zij beslissen zelf of zij op deze manier hun competenties in beeld willen brengen, maar bemiddelende instanties kunnen hun cliënten uiteraard de mogelijkheid bieden een EVC-procedure te doen en daarmee hun kansen op werk of ontwikkeling in hun werk te vergroten. Het Friesland College is een erkende EVC-aanbieder die ook voor categorieën personen trajecten kan offreren. U kunt contact opnemen met het EVC-centrum voor meer informatie.